Europees Referentiekader Talen (ERK)

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF). Niveaus A1 beginners A2 beginners+ (elementary) B1 halfgevorderden (pre-intermediate) B2 gevorderden (intermediate) C1 vergevorderden (advanced) C2 (bijna) moedertaal DIALANG Met Europese steun is er een diagnostisch toetsprogramma ontwikkeld waarmee men zijn eigen taalvaardigheidniveaus in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de site van DIALANG. Ook is er sinds kort een webversie van DIALANG beschikbaar. Links De site van Dialang, waar men het programma kan downloaden Europees Referentiekader Talen
De Kennis om te Delen
ZaVe-Secure Taaltraining

Europees Referentiekader Talen

(ERK)

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF). Niveaus A1 beginners A2 beginners+ (elementary) B1 halfgevorderden (pre-intermediate) B2 gevorderden (intermediate) C1 vergevorderden (advanced) C2 (bijna) moedertaal DIALANG Met Europese steun is er een diagnostisch toetsprogramma ontwikkeld waarmee men zijn eigen taalvaardigheidniveaus in een groot aantal Europese talen kan vaststellen. Dit programma is voor iedereen beschikbaar en kan worden gedownload via de site van DIALANG. Ook is er sinds kort een webversie van DIALANG beschikbaar. Links De site van Dialang, waar men het programma kan downloaden Europees Referentiekader Talen